visit tracker on tumblr
Klantenportaal:  Inloggen

OPLEIDING EHBO bedrijfseerstehulpverlener

OPLEIDING EHBO, u hebt nood aan bedrijfseerstehulpverleners? of wenst u uw medewerkers de verplichte jaarlijkse nascholing te laten volgen  in eertste hulpverlening ? GC-Advice stelt met uw programma samen. Brugge di 4 december en do 6 december 2018

Bij GC-Advice kan u samen met ons uw noodzakelijk eerste hulp programma samenstellen. Wij doen dit op basis van de wettelijke verplichtingen voor de bedrijfseerstehulpverleners. Dit zowel voor de basisopleidng als de verplichte bijscholing.

Bedrijfseerstehulpverlening basisopleiding:

  • Benadering van een noodsituatie
  • Benadering van een bewusteloos slachtoffer + stabiele zijligging
  • Benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand + CPR
  • CPR en AED
  • Begeleiding van een slachtoffer na een trauma 
Eerste hulp bij:
- bloedingen
- shock
- levensbedreigende situaties (hartaanval, elektrocutie, beroerte, verstikking...)
- niet-levensbedreigende situaties
	hersenschudding, flauwte, epilepsieaanval...)	
	vacuatietechnieken

Eerste hulp  bij:

- brandwonden
- andere huidwonden (snij- en schaafwonden,...)
- enkele specifieke wonden (oogletsel, insectenbeet, splinter, tekenbeet)

Samenstelling van een verbanddoos

Aanleren van de verbandtechnieken

Eerste hulp bij:

- hoofd- en wervelletsels
- stoornissen aan het bewegingsstelsel (breuk, verstuiking, ontwrichting...)
- vergiftiging

 

Bij GC-Advice kan u samen met ons uw noodzakelijk eerste hulp programma samenstellen. Wij doen dit op basis van de wettelijke verplichtingen voor de bedrijfseerstehulpverleners.

Ook voor uw organisatie (sport, evenementen , enz...) stellen wij een aangepast programma samen.

Onze opleidingen worden steeds gegeven volgens het ERC principe

Alle informatie: info@gcadvice.be

 

 

Locatie en datums

Geen locaties en datums beschikbaar