visit tracker on tumblr
Klantenportaal:  Inloggen

IMDG

De verplichte opleiding voor al wie met gevaalijke goederen voor zeetransport in aanraking komt!

 Waarom uw IMDG-opleiding aan GC-Advice toevertrouwen?

GC-Advice werd in 2010 door de havenbesturen Antwerpen, Gent en Zeebrugge erkend als opleidingsverstrekker. Niet enkel voor de IMDG-Code maar ook voor de Havencode van Gent en Zeebrugge.

Is het volgen van een IMDG-opleiding verplicht?

De IMDG-Code (vervoer van gevaarlijke goederen over zee) is in het verleden altijd een buitenbeentje geweest binnen het transport van gevaarlijke goederen. Er bestond wel een wens tot opleiding maar geen verplichting. Sinds 2009 (Amdt 34-08) is de opleiding voor alle betrokkenen een feit.

Voor wie is deze opleiding verplicht?

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het verpakken, het administratief verzenden, het gereedmaken en de verscheping van gevaarlijke stoffen.

Kan er gecontroleerd worden of een opleiding IMDG werd gevolgd?

Ja, er worden controles uitgevoerd door de dienst HAZMAT van het FOD Mobiliteit en door de Havenkapiteindiensten in de verschilende havens. Tijdens bedrijfscontroles hebben zij het recht om te controleren of de betrokken personen een opleiding hebben gevolgd en moet dit kunnen worden aangetoond. In bepaalde gevallen moet een erkende opleiding gevolgd zijn om aan de opleiding Havencodex te kunnen deelnemen.

Wat houdt een IMDG-opleiding in?

  • voorschriften en wettelijke omkadering IMDG-Code;
  • SOLAS (Safety of Life at Sea) conventie, met betrekking tot het maritieme transport van gevaarlijke goederen;
  • indeling gevaarlijke goederen en hun eigenschappen;
  • gevaareigenschappen;
  • documentatie, etikettering en markering;
  • segregatie, stuwing en kleine hoeveelheden;
  • verpakkingen en containers.

Werkdocumenten:

Elke deelnemer ontvangt een syllabus zodat dit nadien nog kan gebruikt worden als werkinstrument. Na deze opleiding gevolgd te hebben ontvangt elke deelnemer een 'Certificaat van deelname' waarmee bij controle kan aangetoond worden dat de opleiding gevolgd werd. Tevens kan de deelnemer na het behalen van dit 'Certificaat van deelname' de opleiding Haven codex in Antwerpen of Zeebrugge volgen

 

Locatie en datums

Geen locaties en datums beschikbaar