visit tracker on tumblr
Klantenportaal:  Inloggen

ADR

Binnen de ADR-wetgeving is opleiding verplicht voor alle medewerkers die met deze transporten in aanmerking komen. 

Is het volgen van een ADR-opleiding verplicht?

Binnen de ADR-wetgeving is de opleiding verplicht voor alle medewerkers die met deze transporten in aanmerking komen.

Het FOD Mobiliteit en Vervoer en de ADR-wetgeving verplichten niet alleen om deze medewerkers op te leiden in de gevaren verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen maar eveneens aan het herkennen en documenteren van gevaarlijke goederen.

Sedert een aantal jaren moeten deze medewerkers eveens een opleiding ladingzekering (ook wel stuwen van lading of vastmaken van lading genoemd) volgen. Dit vormt een onderdeel van de ADR-opleiding.

Wie moet een ADR-opleiding volgen?

Alle medewerkers die deel uitmaken van het ADR-transport, zoals:

  • chauffeurs,
  • preventieadviseurs,
  • afzenders van gevaarlijke goederen.

Waarom kiezen voor GC-Advice?

GC-Advice is een erkende opleidingsverstrekker voor chauffeursopleidingen ADR. Deze dagopleidingen kunnen in-company gegeven worden. Wenst u de opleidingen te geven aan uw chauffeurs maar zijn deze mensen gedurende de week aan het werk? Geen nood. GC-Advice verzorgt deze opleidingen ook op zaterdag, zonder hiervoor een supplement aan te rekenen.

Wat houdt een ADR-opleiding in?

Een ADR-opleiding neemt een volledige dag in beslag. Tijdens deze opleiding komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

  • overzicht en situering van de ADR-wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen per vrachtwagen;
  • classificatie en identificatie van gevaarlijke stoffen;
  • documenten;
  • opschriften en gevaarsettiketten;
  • signalisatie van de vrachtwagens;
  • vrijstellingen voor het vervoer van kleine hoeveelheden.

Komt deze opleiding in aanmerking voor de permanente vorming / nascholing vrachtwagenchauffeurs?

Neen, tot op heden komt deze opleiding in België (nog) niet in aanmerking voor de permanente vorming. Er heerst hierrond enige verwarring. Belangrijke reden voor dit misverstand is omdat de opleiding in Nederland wel erkend is voor de permanente vorming. Er wordt wel geprobeerd om dit ook in België te erkennen.

Werkdocumenten:

Elke deelnemer ontvangt een syllabus zodat dit nadien nog kan gebruikt worden als werkinstrument. Tevens ontvangt elke deelnemer een 'Certificaat van deelname' zo kan bij controle aangetoond worden dat deze opleiding wel degelijk gevolgd werd.

Locatie en datums

Datum Uur Plaats Prijs (excl. 21% BTW)