visit tracker on tumblr
Klantenportaal:  Inloggen

Informatie omtrent vakbekwaamheid - Code 95

Algemene informatie:

De nascholingsplicht voor vrachtwagenchauffeurs C/CE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke chauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet elke 5 jaar 35 uren nascholing volgen om het rijbewijs te kunnen behouden. Chauffeurs die vóór 1 september 2009 hun rijbewijs hebben behaald krijgen eerst 7 jaar de tijd om 35 uren nascholing te volgen, nadien is dit ook elke 5 jaar verplicht.

Deze richtlijn is van toepassing voor alle lidstaten van de Europese Unie en werd in het Belgisch recht omgezet via het koninklijk besluit van 4 mei 2007.

Waar kan de nascholing / permanente vorming gevolgd worden?

De wetgeving op de permanente vorming / nascholing wordt streng gecontroleerd door de Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Enkel erkende opleidingscentra mogen erkende opleidingen geven. GC-Advice is een erkende opleidingsinstelling en heeft, door zijn jarenlange ervaring in de sector, een zeer ruim aanbod aan erkende opleidingen samengesteld die nuttig zijn voor de chauffeurs.

Het erkenningsnummer van GC-Advice bij de Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken is OCF-021.

Hoe kunnen deze opleidingen gevolgd worden?

In-company (bij u op het bedrijf):

Heeft u meerdere chauffeurs in dienst?

Elke erkende opleiding dat GC-Advice aanbiedt kan gegeven worden in-company. U bespaart zo heel wat kosten en tijd. De chauffeurs hoeven zich niet te verplaatsen, de opleidingen kunnen gegeven worden in hun vertrouwde omgeving. Voor de praktijkopleidingen is dit eveneens interessant omdat ze zo met hun eigen materiaal kunnen werken. De opleidingen moeten conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken gegeven worden.

Kan een chauffeur niet aanwezig zijn tijdens een in-company opleiding of hebt u een chauffeur die in dienst komt nadat de in-company opleiding gegeven werd? Ook hiervoor kan u bij GC-Advice terecht. Op regelmatige tijdstippen worden open-opleidingen gegeven.

Open-opleidingen:

Naast het feit dat deze opleidingen interessant zijn voor chauffeurs die niet aanwezig waren tijdens een in-company opleiding, zijn deze opleidingen eveneens heel belangrijk voor kleine zelfstandigen. De chauffeur kan zelf een keuze maken uit het aanbod van de diverse opleidingen dat GC-Advice aanbiedt.

Na elke opleiding wordt een getuigschrift van nascholing overhandigd dat overeenstemt met 7 kredietpunten.

Wie verzorgt de administratieve verplichtingen?

GC-Advice verzorgt alle administratieve verplichtingen van de Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • de aanmelding: waar, wanneer en welke opleiding gegeven wordt.
 • verwerking: na de opleiding worden alle gegevens ingebracht in de databank van de Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • getuigschrift van nascholing: elke deelnemer ontvangt een getuigschrift van nascholing (7 kredietpunten) na het volgen van de opleiding.

Nascholingsplicht / permanente vorming voor wie van toepassing? 

De vakbekwaamheid is van toepassing voor alle beroepschauffeurs van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. 

Dit is van toepassing voor:

 • Chauffeurs met gewone verblijfplaats in België en die hier tewerkgesteld zijn
 • Chauffeurs met gewone verblijfplaats in België of die in België tewerkgesteld zijn 

Enkel voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen nascholingsplicht / permanente vorming te volgen en volstaat het gewone rijbewijs:

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk om de openbare orde te handhaven;
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • Voertuigen die worden ingezet bij noodtoestanden of bij reddingsoperaties;•
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commerciële goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
 • Voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Nieuwe en andere bepalingen rond vakbekwaamheid - code 95

Rijbewijs (met code 95 basiskwalificatie) dateert van na 19/01/2013 en voor iedereen die aan een 2e reeks opleidingen begint!

De chauffeur moet een gevarieerd programma volgen. De opleidingen worden in 3 blokken opgedeeld en de chauffeur moet uit elke blok minstens 1 module volgen.

Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften modules :

 • VCA basis veiligheid chauffeurs NIEUW en enkel bij GC-Advice mogelijk
 • Ladingzekering
 • Lading vastmaken en vervoeren
 • Lastverdeling
 • Economisch rijden
 • Defensief rijden
 • Behavior Based safety (BBS)
 • Walking Floor

Thema 2: Toepassing van de voorschriften modules :

 • Rij- en rusttijden, vrachtdocumenten
 • Rij – en rusttijden en het gebruik van de tachograaf
 • ADR vrijstellingen
 • Opfrissing vakbekwaamheid (u stelt zelf uw opleidingsdag samen)

Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiekmodules :

 • Wegcode en Europees aanrijdingsformulier
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voertuigbrand; ongeval hoe reageren en EHBO
 • Gedrag bij ongevallen; EHBO en aanrijdingsformulier
 • EHBO (2-daagse = 14 uren)
 • Klantvriendelijkheid en communicatie
 • Agressievrij rijden
 • Burn-out, stress en bore-out
 • Zware ladingen vastmaken en vervoeren
 • Dode Hoek, spiegel afstelplaats en manoeuvres
 • Geconditioneerd vervoer

 *Er moet minimaal 1 module ecodrive of defensief rijden gevolgd worden met een praktijkgedeelte van minimaal 3 uur rijden (zelf het voertuig besturen)

 

Zoeken in kalender

Opleidingskalender

Opleiding in de kijker

ECOdrive- Economisch rijgedrag stimuleren (1)

Kies nu voor de opleiding ECODRIVE:

 • Momenteel aan voordeeltarief
 • U behaalt uw 7 kredietpunten voor de verplichte praktijkopleiding (3u zelf rijden)
 • Besparing op het brandstofverbruik
 • Deze praktijkopleiding kan doorgaan met uw eigen vertrouwde voertuig

lees meer

Nieuwe wetgeving ladingzekering

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering leggen nieuwe wetgeving vast voor ladingzekering en lastverdeling  


lees meer

Offerte op maat van uw bedrijf

GC-Advice biedt een ruim aanbod aan erkende opleidingen. Deze kunnen doorgaan bij u op het bedrijf of een locatie naar keuze. Wenst u een opleiding op maat die voldoet aan de noden van uw bedrijf?  Neem vrijblijvend contact op met onze diensten.

Meer info

GC Advice gaat voor TRUCKVEILIG!

Het TRUCKVEILIG charter ondersteunt transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders die zich inzetten voor veiliger verkeer. Wie het TRUCKVEILIG charter tekent, engageert zich om minimaal zeven zelfgekozen actiepunten na te komen. Onderteken het charter 2018.

 

Meer info